Aplikacja webowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze, a komunikacja z nim odbywa się za pomocą sieci komputerowej (lokalnej lub sieci Internet). Najczęśćiej program taki jest instalowany na serwerze zewnętrznym lub wewnętrznym (firmowym) wraz ze specjalnie przygotowaną dla niego bazą danych, a praca na nim odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Największą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pracy wielu osób na jednej aplikacji bez konieczności instalowania tego samego programu na każdym komputerze w firmie. Innym nie mniej ważnym atutem jest dostęp do aplikacji z dowolnego meijsca na Świecie  (wystarczy, że mamy dostęp dio Internetu).

Firma WEBBESKID wykonuje aplikacje webowe dla swoich Klientów, a podstawą ich mechanizmu jest autorski system CMS - ten sam, którego używamy do zarządzania naszymi stronami internetowymi.

Aplikacje webowe wykonywane przez naszą firmę to programy, które zazwyczaj dedykowane są jednemu klientowi, tzn. tworzone są (najczęściej od podstaw) na specjalne zamówienie jednej firmy - co bardzo często decyduje o jej ostatecznej cenie.

Jeśłi posiadają Pańśtwo stronę internetową wykonywaną przez nas to nie stoi nic na przeszkodzie, aby dane z aplikacji webowej wyświetlały się na niej lub były z nią zintegrowane.